HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


ARABULUCULUK KOMİSYONLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

ARABULUCULUK KOMİSYONLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu’nun 15/8. maddesi uyarınca Bakanlık Makamından alınan Olur ile iş uyuşmazlıkları yönünden Ankara’da (Merkez) ve 80 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde arabuluculuk komisyonları,

Ticari uyuşmazlıklardan kaynaklı arabuluculuk başvuruları yönünden ise merkez ve taşrada yetkili olmak üzere Ankara’da (Merkez) ticari uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculukkomisyonu oluşturulmuştur.

(Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve diğer tüzel kişiliğe haiz birimlerin ayrı arabuluculuk komisyonu bulunmaktadır.)

(Arabuluculuk başvurularında davet mektubunun iletilmesinden önce arabuluculuk komisyonu üyesi veya sekretaryası ile iletişime geçilmesi usul ekonomisi ve arabuluculuk müzakerelerinin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır.)

 

Ankara

Üye/ Sekretarya/ İletişim

 

Taşra

Üye/ Sekretarya/ İletişim

İŞ UYUŞMAZLIKLARI ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞVURUSU

Ankara (İş) Komisyonu

 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

80 İl Taşra Komisyonu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

     

İletişim

Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası 06100 Ulus/ ANKARA

merkezarabuluculuk@ktb.gov.tr

------------------------------

Hukuk Müşaviri Senem TEPE DERE
0312 470 55 06

Av. Selda Zehra KUNT
0312 470 55 30

Av. Nalan Ebrar ÖZCAN
0312 470 55 46

-----------------------------------

Sekretarya
0312 470 55 50

0312 470 55 38

0312 470 55 02

 

 

(İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ARABULUCULUK KOMİSYONLARI üye ve iletişim bilgileri için
TAŞRA ARABULUCULUK KOMİSYONLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ.

 

Ankara ve Taşra Tüm Başvurular Yönünden

Ankara ve Taşra Üye/ Sekretarya/ İletişim

TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞVURUSU

Ticari Uyuşmazlıklar Zorunlu ArabuluculukKomisyonu

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İletişim

Cumhuriyet Bulvarı Eski Sayıştay Binası 06100 Ulus/ ANKARA

merkezarabuluculuk@ktb.gov.tr

--------------------------------------------------------

Daire Başkan  Özgü YILDIRIM
0312 470 55 29

Av. Meltem ALAN
0312 470 55 13

 

--------------------------------------------------------

Sekretarya
0312 470 55 50

0312 470 55 38

0312 470 55 02